به نام خدا

شرایط استفاده و حفظ حریم خصوصی

برنامه مورد استفاده شما در حال بهره‌گیری از یک سرویس آماری و تعاملی جهت افزایش کارایی و هوشمندی برنامه می‌باشد. برای این منظور برخی داده‌های گوشی شما توسط این سرویس مورد استفاده قرار می‌گیرد، که در این سند شرح آن به طور کامل ارائه شده است. از این داده‌ها هیچ گونه استفاده‌ای که بتواند مشخص کند که داده مربوط به شخص شما است نخواهد شد و تحلیل‌های صورت گرفته صرفا به صورت عمومی و بدون امکان ارتباط داده‌ها با هویت شما می‌باشد.

1) داده‌های دریافتی

در این قسمت مجموع داده‌هایی که ممکن است در دسترس سرویس قرار گیرد آمده است. البته باید توجه نمود که بسته به تنظیمات گوشی شما و نیز نسخه‌ای از سرویس که در این برنامه در حال استفاده است، ممکن است تنها بخشی از این داده‌ها مورد استفاده واقع شود. لیست کامل این داده‌ها در ادامه خواهد آمد.

1-1) مشخصات عمومی دستگاه و کارکرد آن

برای عملکرد صحیح سرویس، دسترسی کامل به اتصالات و اینترنت دستگاه لازم است که در این صورت، امکان جمع‌آوری داده‌های زیر ممکن است وجود داشته باشد:

این مشخصات جهت تهیه برخی گزارشات آماری از مجموع کاربران برنامه و نیز افزایش هوشمندی و کیفیت در شیوه‌های تعامل با کاربران مورد نیاز هستند.

2-1) داده‌های مربوط به عملکرد اپلیکیشن

این داده‌ها یا در اثر عملکرد برنامه تولید می‌شوند یا مربوط به محتویات درونی آن هستند، یا اینکه در تعامل شما با برنامه به وجود می‌آیند. در ادامه لیست این داده‌ها ارائه شده و توضیحات مربوط به آنها خواهد آمد.

این داده‌ها جهت ارائه تحلیل و آمار مناسب از کیفیت عملکرد و میزان کارایی برنامه و دست‌یابی به اشکالات آن جهت رفع اختلالات عملکردی برنامه مورد نیاز می‌باشند.

2) نحوه استفاده از اطلاعات و اشتراک و امنیت آن

به طور کلی این اطلاعات جهت ارائه، حفظ، و بهبود خدمات سرویس مورد استفاده قرار می‌گیرد. داده‌های جمع‌آوری شده همواره مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، و بر اساس آن، نمودارها و آمارهایی که احتمال مفید بودن آن برای ارتقای برنامه یا سطح تعامل آن با کاربران برود تهیه می‌شود. همچنین ممکن است برخی آمارهای تجمیعی از داده‌های مجموعه‌ای از کاربران تهیه شود که امکان بهره‌برداری عمومی از آنها وجود داشته باشد و به صورت عمومی منتشر گردد.

همچنین، ممکن است که با حفظ کامل حریم خصوصی شما، بدون اینکه اطلاعات فردی یا اطلاعات قابل شناسایی از شما در اختیار دیگران قرار گیرد، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود به صورت هدفمند و قابل استفاده برای دیگران درآورده شده، و به دیگران ارائه گردد، و یا از این اطلاعات، جهت توسعه و ارائه سرویس‌های دیگر استفاده شود. بنابراین جز در موارد الزامات حقوقی و قضایی، هیچ گاه اطلاعاتی که بتوان تشخیص داد مربوط به شخص شما است در اختیار فرد دیگری قرار داده نخواهد شد.

ضمنا دست اندر کاران سرویس نهایت تلاش خود را جهت حفظ اطلاعات شما، و جلوگیری از دسترسی‌های غیرمجاز به آنها به عمل می‌آورند. لذا چنانچه علی رغم تمام این تلاش‌ها درز اطلاعاتی رخ دهد که ناشی از تقصیر دست اندرکاران نبوده باشد، مسئولیتی متوجه ایشان نخواهد بود.

3) پذیرش این شرایط و تغییرات آن

استفاده شما از برنامه به منزله پذیرش این شرایط خواهد بود. سیاست‌های آمده در این سند، به طور مستمر مورد واکاوی و بررسی‌های مکرر قرار می‌گیرد و ممکن است در هر زمانی، و بخصوص در صورت تغییر نسخه برنامه شما، تغییراتی در آن ایجاد شود. نسخه‌های بروز شده این سند، همواره در همین آدرس در دسترس است. لذا انتظار می‌رود که به طور مستمر به این آدرس مراجعه نموده و از تغییرات احتمالی این شرایط مطلع گردید. ادامه استفاده شما از برنامه بعد از هر تغییری در این شرایط، به منزله پذیرش شرایط تغییریافته تلقی خواهد شد.